SNM - Múzeum slovenskej dediny - 12
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov oblastí severozápadného Slovenska v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. Pôvodný zámer bol vybudovať expozíciu podávajúcu ucelený obraz o tradičnej stavebnej kultúre a bývaní na území celého Slovenska (s jednotlivými regionálnymi špecifikami). Do súčasnosti sa zrealizovali regionálne celky Oravy, Liptova, Kysúc - Podjavorníkov. Región Orava je najstaršou sprístupnenou expozíciou areálu múzea. K najpozoruhodnejším stavbám patrí zemianska usadlosť z Vyšného Kubína z roku 1748. Región celkovo predstavuje 10 roľníckych usadlostí. Zastúpené sú aj objekty technické, spoločenské, solitéry hospodárskych stavieb, drobné sakrálne stavby. Ulicovú zástavbu tvorenú prevažne roľníckymi usadlosťami dopĺňa objekt krčmy z Oravskej Polhory z roku 1811, ktorý poskytuje možnosť stravovania a občerstvenia. Dominantu prezentovaného regiónu Turiec tvorí rímsko-katolícky drevený kostolík z Rudna pochádzajúci z roku 1792.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Múzeum slovenskej dediny Martin
Jahodnícke háje
036 01 Martin


Phone: +421 43 / 423 94 91

Web: www.snm.sk/...

E-mail: snm-msd@stonline.sk

GPS: 49.05668, 18.92938
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: