Múzeum Trenčín - expozícia Karner sv.Michala - Interiér 2
All panoramas Object description
Choosed panorama
Voting:      

Info

Je jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v druhej tretine 15. storočia ako kostnica v blízkosti Farského kostola. Zadnou stenou nadväzuje na pôvodné mestské opevnenie. Začiatkom 16. storočia nadstavili dnešnú nadzemnú časť, ktorá po požiari kostola v roku 1528 slúžila istý čas ako kaplnka. V rokoch 1529 -1530 sa v mestských účtoch spomínajú výdaje na jeho opravu. Až do opravy Farského kostola dočasne slúžil ako miesto bohoslužieb. V roku 1560 bol v súvislosti s tureckým nebezpečenstvom zmenený na mestskú zbrojnicu s kovolejárskym zariadením v suteréne. Neskôr budova schátrala a po rekonštrukcii v rokoch 1973-1989 dnes patrí Trenčianskemu múzeu.

Virtual catalog panoramas

Basic data
Adress:
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 46
P.O.BOX 120
912 50 Trenčín


Phone:

Web: www.muzeumtn.sk

E-mail: office@muzeumtn.sk

GPS: 48.893711, 18.041849
Optimalized for
resolution 1000 pixels
and internet browsers: